شنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۴

عجب صبری خدا دارد

عجب صبری خدا دارد ، اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول
که ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان
جهان را با همه زیبایی و زشتی
به روی یکد گر ویرانه می کردم!ا
عجب صبری خدا دارد ، اگر من جای او بودم
که در همسایه ی صدها گرسنه
چند بزمی، گرم عیش و نوش می دیدم
نخستین نعره مستانه را خاموش ان دم بر لب پیمانه می کردم !ا
عجب صبری خدا دارد ، اگر من جای او بودم
که می دیدم یکی عریان و لرزان
دیگری پوشیده از صد جامه رنگین
زمین و اسمان را ، واژگون مستانه می کردم
معینی کرمانشاهی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

I love it!!