شنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۸۴

بی معرفت

نمیدونم چی بگم ولی اینجا پره ازاخبار ایران..خیلی راحت فاکس نیوز در مورد حمله نظامی صحبت میکنه فقط امیدوارم همه چی درست بشه.هممون نگرانیم ولی میخوام یه چیزی بگم یه کمی از این جو خارج بشیم.من و آقای همسر با نگرانی داشتیم اخبار ایرانو دنبال میکردیم و همه حواسمون به تلویزیون بود.فسقلی که داشت غذاشو میخورد پرسید مامان چی شده؟ منم بی حواس جواب دادم:میخوان به ایران حمله کنن!!خیلی آرومو بی خیال پرسید:مامان همدم مرده؟ باباش که حواسش نبود گفت:آره. دوباره با آرامش پرسید:مامان مریمم مرده؟ منم که حواسم جمع شده بود با خنده و مسخره گفتم:آره..گفت:آهان... و با خونسردی شروع کرد آواز خوندن و بقیه غذاشو خوردن!!ا

۱ نظر:

shirin گفت...

I totally understand what you feel..and by the way the little one is so cool...i like him