دوشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۴

فارسی منطقی

فسقلی میگه :مامان ..اون کانال (تلویزیون) خراب بود این یکی کانال بی خراب رو آوردم!!!ا

هیچ نظری موجود نیست: