سه‌شنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۴

جوک ایرانی(ولنتاین)!ا

من اینارو توی یک سایت خوندم کلی خندیدم..دوست دارم شما هم بخونید
ولن تاين در اردبيل
خديجه : رحيم آقا تو بيلميری امروز چه روزيه ؟
رحيم : والا فچ ميکنم روز جهانی مبارزه با محيط زيست ! ها ؟
خديجه : يوخ بابا ! امروز ولرم تايمه !ا
رحيم : ها ؟! ولرم تايم نمنه ؟!ا
خديجه : بابا تو مجله نوشته بود روز عشگه ! روز احساساته ! روز من و شوماست !ا
رحيم : شوما کيه ؟! ها ؟! بچه بپر برو اون چاگو رو از آشپزخونه بيار
خديجه : رحيم آقا شوما اصن به من هيـــــــچوقت توجه نميکني ! منم به خدا آدمم ! منم مثل شوما از بچگی بزرگ شدم ! حق مادری به گردن بچه هام دارم
رحيم : ببين خديج من تا حالا چيزی کم گذاشتم !؟! کوتاهی شده از قبال من ‌؟!ا
خديجه : رحيم آقا امروز همه دوست پسرا واسه دوست دختراشون کادو ميخرن شـــــــوما چرا نميخری ؟
رحيم : آخه زن ! من چي کارت کنم؟! کدوم مردی واسه زنش سالی يه بار تولد ميگيره؟که من واسه تو ميگيرم ؟
ولن تاين در رشت
ماری : هوووی مرتيکه تو خجالت نميکشی ؟!ا
ممد آقا : خانوم جان حالا چرا عصبانی ميشه مگه چی کار کردم ؟
ماری : چي کار نکردی ؟! ميدوني امروز چي روزيه ؟
ممد آقا : سالگرد افتتاح اولين خانه عفاف ۵ ستاره در رشت به مديريت شما ! درسته ؟
ماری : نه الاغ ! امروز وولوون تاينه !ا
ممد آقا : آهااااا پس بوگو زرت و زووورت تلفن با شما کار داره قضيه سر چيه !!!ا
ماری : خب کووو کادوت ؟
ممد آقا : راســـــــــتش خانوم جان شرمنده ... ميخواستم برات گردنبند بخرم ديدم عباس آقا خــــريده ! خواستم دستبند بخرم ديدم آقا هوشنگ خريده ... دست رو هر چی گذاشتم يکی از همسايه ها گرفته بود
ماری : نه بابا از تو بخاری بلند نميشه ! پاشو اون موبايل منـــو ور دار بيار يه زنگ بزنم به عباس شام بريم بيرون
ممد آقا : چشم خانوم جان ... من شمارو بعد از خدا به عباس آقا ميسپرم ... !!ا
ولن تاين در جواديه طهران
بتول : آق ميتی ميدونی امرو چه روزيه ؟
ميتی : دست کم گرفتی مارو مس که ! خب امروز سالگرد آزادی آق ميتی از زندون ديه !ا
بتول : نه بابا ... امروز روز وولووم تاینه.. اول کادو آق ميتی
ميتی : واستا ... بيگير اينو بپوش ... خدايي کل مسجد شارو گشتم اينو پيدا کردم ... از رنـگ سبز فسفری خوشت ميومد ديه ؟! اينو بپوشی چه هولويي ميشي ! بترکونيم !ا
بتول : ايول ! دمت گرم آق ميتی ! خداييش خيلی آقايي !ا
ميتی : آها ايول حالا شد ! لبرو بده بياد .... جووووووووون !ا

هیچ نظری موجود نیست: