پنجشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۴

دوسش داری چون؟

دوستش داري, نه به خاطر اين كه خوبه. نه به خاطر اين كه دوستت داره, نه به خاطر اين كه فرصتي بهت مي ده كه بهش بگي دوستش داري. نه به خاطر اين كه تمام كارهاش مورد تاييدته, نه به خاطر اين كه طرز فكرش مورد تاييدته, نه به خاطر اين كه بهترينه, نه به خاطر اين كه پولدارترينه, نه به خاطر اين كه هيچوقت اذيتت نكرده, نه به خاطر اين كه كمكت مي كنه,نه به خاطر اين كه باهات حرف مي زنه, نه به خاطر اين كه قهرمانه, نه به خاطر اين كه برات مي مونه, نه به خاطر اين كه...فقط به خاطر وجودش, به خاطر اين كه از وجودداشتنش لذت مي بري و ...دوستش داري...خيلي خيلي زياد

۲ نظر:

Ideh گفت...

khosh be halesh!!!

ناشناس گفت...

manam migam khush be hale uni ke inghadr dusesh dari!!!