دوشنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۸۵

مرغابی خارجی

چند روز پیش رفته بودیم کنار یه دریاچه. فسقلی به چند تا مرغابی که اونجا بودن تندتند نون میداد ومیگفت: آ آخه بچه ام میدونه مرغابیای اینجا خارجین!! اhere you go...there you go

۱ نظر:

shirin گفت...

lOl...hahahaha