یکشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۴

سخن حکیمانه

آلبر كامو گفته است :"سعي نكن انساني موفق باشي سعي كن انساني باارزش باشي."من اين جمله را دوست دارم ...به سبك خودم اگر بيان كنم میشه این :سعي كنيم انسانهايي موفق و باارزش باشيم اما درجايي كه موفق بودن و باارزش بودن در مقابل يكديگر قرار گرفتند باارزش بودن را انتخاب کنیم

هیچ نظری موجود نیست: