سه‌شنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۴

یادمان نرود

پروانه
رنگ بالهايش را ازيادبرده است
پرنده
آوازش را به ياد نمي‌آورد
دعا كنيد
سطرهاي عاشقانه
از يادمان نرود!ا
حافظ موسوی

هیچ نظری موجود نیست: