جمعه، دی ۳۰، ۱۳۸۴

گمان باطل

من گمان مي كردم
دوستي همچون سروي سرسبز
چارفصلش همه آراستگي ست
.....من چه مي دانستم هيبت باد زمستاني هست
(حمید مصدق)

هیچ نظری موجود نیست: