دوشنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۴

عقل کل

این یکی از مکالمات من و فسقلیه که دیروز اتفاق افتاد..من اصلا فکر نمیکردم عقل یه پسر چهار ساله انقد برسه
گفت:مامان ما کی میریم ایران؟
گفتم:فعلا نمیتونیم بریم تا یه چند سال دیگه
با شکایت گفت:آخه چرا؟
گفتم:خب به خاطر اینکه ویزامون ویزای کاره اینجوریه...مال آمریکا اینجوریه دیگه...اگه بریم بیرون نمیتونیم برگردیم دوباره پیش بابا...حالا زود میگذره تازه تو که اینجا رو بیشتر دوست داری.. ناراحت نباش
شروع کرد داد و فریاد که:هیجا اینجوری نیست این آمریکاییا مارو مسخره کردن..مسخره اس!! و راهشو کشید و رفت پی بازیش .حالا تصور کنید دهن باز منو و شاخهای روی سرمو!!یعنی این حرفا رو از کجا یاد گرفته؟!ا

هیچ نظری موجود نیست: