دوشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۴

زن

فروغ: "گفتم که بانگ هستی خود باشم، اما دريغ و درد که زن بودم

هیچ نظری موجود نیست: