جمعه، دی ۰۲، ۱۳۸۴

نوحه

دارم آن غم که خدا داند و من دانم و بس
پيش از اين مرغ غزل خوان گلستان بودم
حاليا ، نوحه گر گوشهء زندانم و بس

هیچ نظری موجود نیست: