جمعه، مهر ۲۶، ۱۳۸۷

شکایت


تو هم به اندازۀ اون مقصري در به هدر دادن زندگي من، چرا زودتر از اين نيومدي تا منو ببري به شهر قصه ها؟

۳ نظر:

parisa گفت...

بانو جان شکایت نکن، شاید اگه همون موقع میومد برات شیرین و لذت بخش بود ولی نه به این اندازه

ناشناس گفت...

و خودت مقصري در تشخيص اين مسير

MAN گفت...

دير آمدنم ، اين داغیه که تا ابد در دل من هم هست.... و تو هرگز مقصر نبودی ، ... ولی آمدم